Povišena tjelesna temperatura
Povišena tjelesna temperatura nije bolest već simptom koji upućuje na neku bolest ili poremećaj u organizmu. Vrijednosti tjelesne temperature kod zdravog čovjeka (mjereno pod pazuhom) iznose između 36 i 37°C. Lijekove koji snižavaju tjelesnu temperaturu - antipiretike treba primijeniti kod vrijednosti tjelesne temperatura iznad 38,5°C
Tekst: A A ASavjeti
Povišena tjelesna temperatura

Objavljeno 04.12.2009 u 16:43

Osnovne činjenice o povišenoj tjelesnoj temperaturi :

- Povišena tjelesna temperatura nije bolest već simptom koji upućuje na neku bolest ili poremećaj u organizmu.

- Tjelesna temperatura se povisi najčešće kao odgovor organizma na infekcije virusima, bakterijama, parazitima, ali se može javiti i kao posljedica manjka tekućine u organizmu (dehidratacija) ili kao reakcija organizma na primljenu vakcinu.

- Vrijednosti tjelesne temperature kod zdravog čovjeka (mjereno pod pazuhom) iznose između 36  i 37°C.

- Povišenu tjelesnu temperaturu najčešće prati glavobolja, drhtavica, znojenje, gubitak apetita itd.

Kako se mjeri tjelesna temperatura?

- Tjelesna temperatura se mjeri toplomjerom sa živom, alkoholom ili digitalnim toplomjerom i to pod pazuhom (aksilarno), pod jezikom (oralno) ili u završnom dijelu debelog crijeva (rektalno)

- Osoba kojoj se mjeri temperatura treba mirovati i opustiti se.

- Najčešći način mjerenja je toplomjerom pod pazuhom u trajanju od 5 minuta kod odraslih, a 10 minuta kod djece obzirom da se zbog nemira djeteta toplomjer često pomakne što može rezultirati pogrešnim rezultatima mjerenja.

- Kod male djece se preporučuje mjeriti temperaturu rektalno, pri čemu treba voditi računa da su tako dobivene vrijednosti obično za 0,5 °C do 1°C više nego vrijednosti mjerenja pod pazuhom.

Koliko iznose vrijednosti tjelesne temperature?

                                                                      pod pazuhom            rektalno

-Normalna tjelesna temperatura                      36°C-37°C             36,5°C-37,5°C
-Povišena tjelesna temperatura                       37°C-38,5°C          37,5°C-39°C
-Visoka tjelesna temperatura(vrućica)            viša od 38,5°C         viša od 39°C
-Snižena tjelesna temperatura(pothlađenost)   niža od 36°C            niža od 36,5°C

Kako sniziti povišenu tjelesnu temperaturu?

- Kod vrijednosti tjelesne temperature do 38,5°C preporučuje se primijeniti nefarmakološke mjere (tuširanje mlakom vodom svakih 20-ak minuta)

- Lijekove koji snižavaju tjelesnu temperaturu - antipiretike treba primijeniti kod vrijednosti tjelesne temperatura iznad 38,5°C.

Kako sniziti tjelesnu temperaturu kod djece?

Djeca mlađa od tri godine


Nefarmakološke mjere se preporučuju primijeniti kod vrijednosti tjelesne temperature do 37,5°C (mjereno pod pazuhom)tj. do 38 °C rektalno.

Lijekove  koji snižavaju povišenu tjelesnu temperaturu antipiretika se preporučuju primijeniti kod vrijednosti tjelesne temperatura iznad 37,5°C (mjereno pod pazuhom) tj.iznad 38 (mjereno rektalno) i to zbog rizika od pojave febrilnih konvulzija (grčevi koji se javljaju tokom povišene tjelesne temperature zbog nezrelosti nervnog sistema).

Djeca starija od 3 godine

Nefarmakološke mjere se preporučuju primijeniti kod vrijednosti tjelesne temperatura do 38°C(mjereno pod pazuhom) tj.38,5°C(mjereno rektalno).

Lijekove  koji snižavaju povišenu tjelesnu temperaturu antipiretici se preporučuju primijeniti kod vrijednosti tjelesne temperature iznad 38°C (mjereno pod pazuhom)tj.iznad 38,5°C(mjereno rektalno).

Opšte preporuke za snižavanje tjelesne temperature:

- redovno prozračivati prostoriju u kojoj boravi osoba sa povišenom tjelesnom temperaturom.

- ne treba se utopljavati,a dijete se preporučuje obući u laganu pamučnu odjeću i pokriti laganim prekrivačem,

- dovoljno se odmarati,a djetetu se može dozvoliti da se igra,pri čemu treba voditi računa da aktivnosti ne budu preživahne

- piti dovoljno mlake tekučine(voda,čajevi,sokovi),pri čemu ne treba pretjerati.

Kada se trebate javiti ljekaru:

- ako povišena tjelesna temperatura traje duže od 5 dana,
- ako se povišena tjelesna temperatura ne može sniziti navedenim nefarmakološkim i farmakološkim  mjerama,
- ako osoba sa povišenom tjelesnom temperaturom teško diše ili otežano guta,
- ako je vrat ukočen,te ako je prisutna bol pri saginjanju glave prema naprijed,
- ako ima osip po koži ili sluznici usne šupljine
- ako dijete ima napad grčeva(tzv.febrilne konvulzije),
- ako je osoba sa povišenom tjelesnom temperaturom jako pospana ili ako se ne može probuditi.


(MOJEzdravlje)